Lasta enkelt in last i kombibilRulla enkelt och ergonomiskt tung eller otymplig last in/ur kombibil.


En person klarar enkelt i och ur- lastning i kombibil helt själv.

Exempel: Jag, 180cm och 85Kg tung man, har dragit ur 180Kg från kombibil. Med bordet utnyttjas hävarmsprincipen, jag som person lyfter cirka halva vikten och drar stegvis ut lasten på underredet.

Mycket uppskattat av försäljare som helt själva kan transportera och demonstrera tunga instrument på Dem-Truk-rullbordet.

Servicepersonal/Jourpersonal kan ensamma enkelt ta med utrustning för utbyte eller trasig utrustning för reparation hemma på verkstad.

 Vår hemsida är www.lernetronik.com