LASTSLÄDE med RULLBORD = DEM-TRUK!

· Unik enkel och ergonomisk lastning av kombibil!

· Skona ryggen! Hävarm!

· Spar transporttid!

· Kör kopiatorer, instrument, apparater, motorer, centrifuger m.m.!


Köp nu! Sänkt pris 2010!


Klicka på videodemonstration här

för att se hur Dem-Truk används

vid lastning i och ur kombibil!
Hopfällbar kärra!

Endast ca 6 cm tjock!

20cm stora mjuka hjul med spännband

Ergonomisk lastning av tung last i/ur kombibil

 Vår hemsida är www.lernetronik.com